SPECIALISATIES

Gerrit Slokker

De iris is een spiegel van je lichaam en geest, waarin de conditie van de organen is waar te nemen. Alhoewel wij niet pretenderen dat wij met Irisdiagnose het hele academisch ziekenhuis kunnen vervangen, is het mede daardoor, dat wij een naam hebben verworven op het gebied van diagnostiek. Dit is mogelijk, omdat de iris via de hersenen en het zenuwstelsel is verbonden met ieder orgaan in het lichaam. Vooral het type mens/ de constitutie is hierin waarneembaar.

Is een gestaag groeiende wetenschap die de relaties onderzoekt tussen psyche, immuunsysteem en neurologische processen en deze integreert in de dagelijkse praktijk. Een centraal onderdeel wordt gevormd door de behandeling van stress en overbelasting, als gevolg van fysieke- en mentale klachten, met name chronische aandoeningen. De wetenschap van de psycho-neuro-immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceren met andere cellen en elk mens als zodanig een ´netwerk´ vormt en tegelijkertijd ook deel uitmaakt van een netwerk van sociale structuren.

Ortho komt van het Griekse woord “Orthos” wat “goed” betekent. De Orthomoleculaire geneeskunde heeft een wetenschappelijke basis en houdt zich bezig met het genezen door aan het lichaam de juiste moleculen aan te bieden.

Door de overbevolking en de daarbij helaas noodzakelijke voedingsindustrie is het tegenwoordig bijna onmogelijk, om via de voeding alle noodzakelijke voedingsstoffen te consumeren.

Deze voedingsstoffen bestaan uit 2 groepen:

Macronutriënten (eiwitten, vetten, koolhydraten en alcohol)

Micronutriënten (vitaminen, mineralen, spoorelementen en andere microvoedingsstoffen)

Langdurige tekorten van deze micro-nutriënten, kunnen leiden tot stoornissen in onze stofwisseling. Deze stoornissen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld: tekorten aan mineralen in de bodem en daardoor in onze voeding; belasting met schadelijke stoffen, bestrijdingsmiddelen, straling, luchtvervuiling, amalgaam/zware metalen; stress; de manier van voedselbereiding in industrie en eigen keuken: veel goede stoffen gaan verloren.

De Orthomoleculaire wetenschap doet onderzoek naar de structuren en functies van deze voedingsstoffen en de rol die ze spelen binnen de stofwisseling van de mens. Welke bouwstoffen hebben we nodig en waarvoor, om een optimaal gezond lichaam te hebben. Hoe merk je dat je een tekort van een van deze bouwstoffen hebt. Waar ligt de oorzaak. Hoe herstel ik het lichaam?

Door middel van Orthomoleculaire therapie kunnen veel ziekteprocessen positief worden bestreden. De therapie bevordert : afvoeren van afvalstoffen; aanvullen van tekorten; aansterken/ondersteuning door optimale voeding, mogelijk aangevuld met voedingssupplementen. Dit zijn capsules of tabletten, die een hoog gehalte bevatten aan extra vitaminen, mineralen ,aminozuren, essentiële vetzuren of enzymen.

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Toch kunnen soms orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat Gerrit  er van op de hoogte is wat u gebruikt.

Verder zal hij nauwkeurig willen weten wat u aan voedsel en drinken binnen krijgt. Daarbij is het ook belangrijk of er voedingsmiddelen zijn die u slecht verdraagt. Soms is het raadzaam te onderzoeken of er een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Dit kan in bloed of urine gemeten worden.

Een preventief orthomoleculair verantwoorde levenswijze kan veel bijdragen aan een gezond lang leven. Het toegepaste voedingsadvies en de behandeling met behulp van voedingssupplementen wordt speciaal op de persoon afgestemd

Voor meer informatie hierover www.mbog.nl

Ofwel planten/kruidengeneeskunde, is een milde vorm van geneeskunde, meestal zonder neveneffekten, en heeft als doel de eigen lichaamsfunkties te stimuleren, en ons van giftige stoffen te bevrijden. Hierdoor wordt de balans in het lichaam gecorrigeerd en wordt het lichaam gezuiverd.

Er worden uitsluitend Plantaardige Geneesmiddelen toepast, de zgn. Fytotherapeutica. Fytotherapeutica worden zowel door de Reguliere Geneeskunde als door verschillende Oosterse en Westerse Natuurgeneeswijzen toegepast. De Fytofarmacie heeft diverse vormen plantenmaterialen, zoals: kruiden, tincturen, tabletten, poeders, extracten, thee, sappen en etherische olie. In onze praktijk is een  ruime kennis voorradig van de farmacologie(= inhoudsstoffen) van geneeskruiden.

Voor meer info NWP

Mary Slokker

Psychodynamische Therapie is een therapie die zich in belangrijke mate richt op de ontwikkeling van zelfinzicht en zelfbewustzijn. Na een 4 jarige HBO-opleiding is Mary inmiddels afgestudeerd aan de Academie voor Psychodynamica.

Doelstelling is inzicht te krijgen in jezelf en je klachten oplossen/verwerken om hierdoor gelukkiger en zelfbewuster in het leven te staan. Psychodynamisch therapeuten en coaches zijn getraind om je hulpvraag vanuit verschillende perspectieven te benaderen.

Soms heb je momenten in het leven dat je het even niet meer weet. Gesprekken met vrienden of familie kunnen al zeer heilzaam zijn. Maar er zijn ook situaties die je misschien liever niet met bekenden deelt of merk je dat je gewoon niet weet of snapt waar dat gevoel vandaan komt. En voordat je het weet zit je zo vast als een huis. Weet je niet meer welke keuze de juiste is, of je relatie nog wel de juiste is, of je baan, of je huis… noem maar op. De juiste beslissing kun je alleen nemen als je in balans bent en dus niet uit angst of verdriet of boosheid. Ook al lijkt het een onmogelijke taak om in balans te komen. Het kan, echt waar!! Met een beetje van jezelf en een beetje therapie gaat het lukken. Daar is psychodynamische therapie zo fijn voor, een kortdurende therapie om jezelf en je leven weer in balans te krijgen.Of de ballast van het verleden in het verleden te laten en met een schone lei verder te gaan. Lijkt dat je niet heerlijk? Gewoon lekker jezelf zijn. Eindelijk misschien wel!

www.psychodynamica.nl

Mary werkt volgens de Engelse methode ( een tijdelijke verbintenis tussen bewustzijn overledene en medium.) Zij heeft les gehad aan het Arthur Findlay College in Engeland van o.a. Janet Parker en Tony Stockwell om haar paranormale gaven te leren begrijpen en verfijnen, om er vervolgens mee te werken met als doel; liefdevolle verbinding.

Ze werkt op een nuchtere manier om u te verbinden met uw eigen spiritualiteit en/of om contact te maken met diegene die overleden zijn. Want onze ziel kent geen dood en wil graag door liefde verbonden blijven. 

U kunt ook een workshop bij haar volgen om op een inspirerende, positieve en humoristische wijze kennis te maken met uw eigen spirituele kwaliteiten. Voor meer info over deze workshop of vragen over het mediumschap stuurt u haar een mail o.v.v. workshop of mediumschap. Haar streven is om de workshop op maat te geven, het kan in kleine groepjes maar ook individueel. 

Alles wat je ooit hebt meegemaakt ligt ergens in het onderbewuste opgeslagen. Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om middels regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen is hiervan een onderdeel omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes. Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Bij het horen van de term Hypnotherapie denken mensen vaak direct aan toneelhypnose, opgevoerd door artiesten zoals Rasta Rostelli, waarbij de slachtoffers volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de hypnotiseur. Hypnotherapie is echter minder eng dan je in eerste instantie zult verwachten, want de toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.
Een groot deel van het lichamelijk en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Sterker nog, met je bewuste psyche ben je meestal niet eens in staat deze systemen te beïnvloeden.

Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Neem als voorbeeld vliegangst. Je weet rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar als je in een vliegtuig zit krijg je plotseling een oncontroleerbare panische angst. Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden. De term die hiervoor gebruikt wordt is “Hypnotische inductie”.

Neurolinguïstisch programmeren is de studie van interne en externe communicatie, subjectieve ervaringen en de ontwikkeling van methodes en technieken om dit te veranderen. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals neurolinguistiek en hypnotherapie.
NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.

Rapport, de afstemming tussen mensen, kan bewust worden verbeterd door gebruik van lichaamshouding, stem, en woordkeuze. Eerst door deze te imiteren en in te spelen op de persoonlijke ontvangstvoorkeuren van de ontvanger, waarbij vastgesteld wordt of de ontvanger auditief, visueel of sensitief is ingesteld.

Binnen NLP onderzoeken en verklaren wij hoe we informatie vanuit de buitenwereld verwerken. 

Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, tussen omgevingsfactoren en alles wat zich onbewust binnen jou afspeelt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

We zorgen voor een optimale communicatie en integratie tussen het emotionele brein (het limbische systeem, het onbewuste van Freud) en het cognitieve brein (de neocortex, het bewuste waarin functies als geweten, reflectie, planning, aandacht, redenatie-vermogens, taal, concentratie e.d. zetelen).
Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Er bestaan inmiddels een behoorlijk aantal gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.
De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot de bijnaam ‘power therapy’.

De bedenker van familieopstellingen Bert Hellinger ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen. Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt. Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.

Innerlijk kind werk Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken. 

Tijdens deze sessies wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. Veel cliënten hebben gewonde kinddelen en om deze cliënten goed te kunnen begeleiden dienen we eerst onze eigen delen te helen.

Het ervaren van het ‘hier en nu’ is een belangrijk aandachtspunt tijdens de therapie-sessies in de Gestalttherapie. Vaak leven we met ons hoofd in het verleden of de toekomst en gaat veel van wat er in het ‘hier & nu’ is aan ons voorbij. De mens heeft alle mogelijkheden in zich, om zich op creatieve wijze aan te passen aan zijn levensomstandigheden, doordat we van binnenuit aangezet worden om datgene te doen wat voor ons goed is op dat moment. Moeilijkheden ontstaan als het contact met dit zelfregulerende mechanisme volledig of gedeeltelijk verloren gaat, door het opgroeien en socialiseren en de kwetsingen die dit met zich meebrengt. Het gevoel afhankelijk te zijn van anderen maakt dat iemand steeds minder zijn eigen kracht aan kan spreken en het heil moet dan van buitenaf komen.

De focus ligt daarom tijdens een sessie niet alleen bij de problemen zelf, maar vooral hoe je deze problemen op dit moment ervaart. Het gaat erom hoe je je nu voelt, ook als je bezig bent met je verleden of de toekomst. Hoe ga je met je problemen om, maar vooral hoe herstel je het contact met je eigen creatieve vermogens, zodat je in het hier en nu weer in je eigen kracht komt.

Iedere relatie heeft mooie maar ook minder mooie kanten. Wanneer partners het gevoel hebben dat ze er samen niet meer uitkomen, kunnen ze kiezen voor relatietherapie, waarin ze beiden op gesprek komen. Vaak kiezen partners dit als een laatste redmiddel, terwijl door therapie in eerder stadium al een verdieping van de relatie tot stand had kunnen komen. Ook voor deze therapie heeft de psychodynamica verschillende vormen waarmee gewerkt kan worden. Het fijne van het samen in therapie gaan is dat de communicatie tussen de partners begeleid wordt, zodat ze niet in hun oude (non)communicatie-valkuil terecht komen, en er wederzijds begrip tot stand komt.

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen.

Al deze technieken kunnen worden ingezet bij o.a:

  • Lichamelijke klachten
  • Psychische klachten
  • Relatieproblemen
  • Verwerkingsproblemen
  • Examenvrees
  • Fobieën
  • Werkstress
  • Trauma’s
  • Kinderen met verlies/verwerkingsproblemen

Mary is lid van de beroepsvereniging VNT Nederland.Lidnr. 13.031 De leden van deze beroepsverenigingen werken volgens een strenge beroepscode. Aan de leden worden onder meer hoge opleidings, na-en bijscholingseisen gesteld. Als men daar aan voldoet ontvangt men een praktijklicentie. Voor u als cliënt is dat een kwaliteitsgarantie en voor vele zorgverzekeraars een reden om deze consulten voor een deel te vergoeden.